Husky doesn't want to hear it

"Yeah yeah yeah yeah yeah. YEAH YEAH YEAHYEAHYEAHYEAH" — Blue the husky.