Atlanta's Darius explains Florida Man

Atlanta's Lakeith Stanfield voices the fear we all know as Florida man.