Nikola Tesla pitches VCs

Nikola Tesla pitches some Silicon Valley venture capitalists. Perfect. (Thanks, Gabe Adiv!)

Loading...